KB금융그룹

KB국민은행

KB국민은행 홍콩지점

지점 홍콩

Kookmin Bank Hong Kong Branch

Suite 1101 and 1106, 11F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

 • TEL852-2530-3633
 • FAX852-2869-6650
 • 영업시간월~금, 09:00 ~ 18:00 (현지시간 기준)
 • 주요업무기업금융(예금,대출,외환,국제투융자 등)
MAP

KB증권

KB증권 홍콩현지법인

법인 홍콩

KB Securities Hong Kong Ltd.

Suite 1105, 11F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong

 • TEL852-2869-0559
 • FAX852-2521-5215
 • 영업시간월~금, 08:00 ~ 18:00 (현지시간 기준)
 • 주요업무주식영업, 해외펀드소싱, 채권운용, 부동산금융, 대체투자금융
MAP
 • Facebook
 • Instargram
 • Youtube
 • naver blog
 • naver post